Quay lại
Chính sách bảo mật

Điều khoản sử dụng

Điều 1: Giải thích từ ngữ

 
1.1 	Thỏa thuận sử dụng dịch vụ Đại lý Shopee (gọi tắt là "Thỏa thuận"): là tài liệu thỏa thuận giữa Bạn/Người sử dụng dịch vụ Đại lý Shopee (sau đây gọi là "Người dùng") và Công ty Cổ phần AirPay (sau đây gọi tắt là "AirPay"), quy định các điều khoản, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên áp dụng khi Người dùng sử dụng Dịch vụ Đại lý Shopee của AirPay.
1.2 	Dịch vụ Đại lý Shopee (gọi tắt là "Dịch vụ"): là các dịch vụ do AirPay cung cấp trên website/Ứng dụng Đại lý Shopee nhằm giúp Người dùng kinh doanh, lưu trữ và thực hiện dịch vụ thanh toán trực tuyến cho hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ.
1.3 	Giao dịch Đại lý Shopee: là các giao dịch có thể được thực hiện thông qua Tài khoản Ví điện tử Đại lý Shopee vào từng thời điểm, bao gồm (nhưng không giới hạn) các giao dịch sau đây:
   1.3.1 	Nộp tiền vào Tài khoản Ví điện tử Đại lý Shopee;
   1.3.2 	Mua thẻ điện thoại, thẻ game, nạp tiền trực tiếp vào tài khoản điện thoại, tài khoản game và/hoặc các thẻ và tài khoản sử dụng các tiện ích giải trí, học thuật khác được bổ sung, phát triển trong từng thời điểm;
   1.3.3 	Thanh toán hóa đơn dịch vụ tiện ích sinh hoạt: điện, nước, truyền hình cáp, internet, v.v.
   1.3.4 	Thanh toán hóa đơn cho các nghĩa vụ tài chính: phí bảo hiểm, thẻ tín dụng, khoản vay với ngân hàng/công ty tài chính/tổ chức tín dụng khác, v.v.
   1.3.5	Mua, thanh toán các giao dịch/dịch vụ khác, như: vé máy bay, vé xe, vé xem phim, v.v.
1.4 	Giấy tờ tùy thân: là bất cứ giấy tờ nào chứng minh nhân thân của một người, bao gồm (a) chứng minh nhân dân (“CMND”), (b) Căn cước công dân (“CCCD”), (c) Hộ chiếu và/hoặc (d) bất cứ loại giấy tờ tùy thân nào khác cơ quan thẩm quyền của Việt Nam hoặc quốc gia/vùng lãnh thổ được Việt Nam thừa nhận cấp, còn hiệu lực.
1.5 	Ngày làm việc: Là các ngày từ thứ hai đến thứ sáu mà AirPay làm việc bình thường; trừ các ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định pháp luật.
1.6 	Nhà cung cấp: là các cá nhân, tổ chức cung cấp hàng hóa, dịch vụ sử dụng nền tảng công nghệ trực tuyến, đồng ý với thỏa thuận sử dụng dịch vụ thu hộ với AirPay, ủy quyền cho AirPay thực hiện dịch vụ hỗ trợ thu hộ các khoản tiền thanh toán từ Người dùng.
1.7 	Người dùng: là tổ chức, cá nhân có đăng ký và sử dụng Tài khoản Ví điện tử Đại lý Shopee.
1.8 	Tài khoản Ví điện tử Đại lý Shopee hoặc Ví điện tử: là tài khoản định danh do AirPay phát hành trên nền tảng di động cho phép lưu trữ một giá trị tiền tệ được đảm bảo bằng giá trị tiền tương đương và được sử dụng để thanh toán trực tuyến thay thế cho việc sử dụng tiền mặt cho các hàng hóa/dịch vụ được AirPay cung cấp trên Ứng dụng Đại lý Shopee.
1.9	Ứng dụng Đại lý Shopee: có nghĩa là ứng dụng có sẵn bằng cách tải về trên các thiết bị công nghệ cho phép Người dùng truy cập để sử dụng Dịch vụ Đại lý Shopee và/hoặc Ví điện tử.

Điều 2: Đăng ký và sử dụng dịch vụ

 
2.1 	Trước khi đăng ký sử dụng Dịch vụ, Người dùng cần đọc, đồng ý và chấp nhận tất cả các quy định trong Thỏa thuận này và/hoặc các quy định, chính sách, và các điều khoản liên quan khác trong quá trình sử dụng Dịch vụ.
2.2 	Khi đã sử dụng Dịch vụ, Người dùng được hiểu là đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý, chấp nhận cũng như tuân thủ tất cả các quy định trong Thỏa thuận này và/hoặc các quy định, chính sách, và các điều khoản liên quan khác trong quá trình sử dụng Dịch vụ.
2.3 	Trong quá trình sử dụng Dịch vụ, Người dùng đồng ý cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về họ tên, địa chỉ liên lạc, giấy tờ tùy thân hợp lệ, số điện thoại liên hệ, email và các thông tin khác theo quy định của pháp luật và/hoặc yêu cầu của AirPay và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các thông tin mà Người dùng đã cung cấp.
2.4 	Nếu phát sinh rủi ro, khiếu nại trong quá trình sử dụng Dịch vụ, AirPay căn cứ vào những thông tin mà Người dùng đã cung cấp để tiếp nhận và giải quyết. Mọi trường hợp cung cấp không chính xác, có sai sót dẫn đến trường hợp Người dùng không được hỗ trợ hoặc giải quyết cho các khiếu nại liên quan, AirPay không chịu trách nhiệm. Người dùng phải tự chịu trách nhiệm về những rủi ro, khiếu nại không được giải quyết vì việc cung cấp thông tin thiếu, không đầy đủ hoặc không chính xác của mình trong quá trình sử dụng Dịch vụ.
2.5 	Thông qua việc đồng ý với Thỏa thuận này và chấp nhận tất cả các quy định trong Thỏa thuận Thỏa thuận này, Người dùng đồng ý trở thành đơn vị chấp nhận thanh toán của AirPay.

Điều 3: Tích hợp với nền tảng hoặc trang web của bên thứ ba

 
3.1 	Dịch vụ Đại lý Shopee có thể được tích hợp trên nền tảng hoặc trang web của bên thứ ba. Khi sử dụng Dịch vụ Đại lý Shopee trên nền tảng hoặc trang web của bên thứ ba, Người dùng đồng thời đồng ý và sẽ tuân thủ các điều khoản dịch vụ của bên thứ ba đó. Người dùng cũng đồng ý rằng AirPay không chịu trách nhiệm về dịch vụ của bên thứ ba và/hoặc tính chính xác của hàng hóa/dịch vụ, bao gồm các chức năng, độ tin cậy, an ninh, chính sách bảo mật hoặc các hoạt động khác của các nền tảng hoặc trang web bên thứ ba đó.
3.2 	Khi Người dùng sử dụng Dịch vụ Đại lý Shopee trên nền tảng hoặc trang web của bên thứ ba, AirPay sẽ xử lý yêu cầu của Người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn: yêu cầu đăng ký và yêu cầu hướng dẫn thanh toán, trên hệ thống Đại lý Shopee. Chúng tôi tuyệt đối không tiết lộ dữ liệu cá nhân, mà Người dùng đã cung cấp để sử dụng dịch vụ Đại lý Shopee, cho bên thứ ba trừ khi việc tiết lộ đó là bắt buộc để xử lý yêu cầu của chính Người dùng và trong trường hợp đó, các nền tảng hoặc trang web của bên thứ ba cũng sẽ phải tuân thủ Chính sách hoặc các thỏa thuận về bảo mật của/với chúng tôi.
3.3 	Trong trường hợp Người dùng tự cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho các nền tảng hoặc trang web của bên thứ ba trong quá trình sử dụng Dịch vụ Đại lý Shopee, thông qua các cổng thông tin được phát triển bởi bên thứ ba, nghĩa là Người dùng đồng ý rằng mọi tiết lộ, việc sử dụng, thu thập và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn sẽ phải tuân theo chính sách bảo mật của bên thứ ba đó.
3.4 	AirPay có thể, theo quyết định riêng của mình, áp đặt các giới hạn đối với một số tính năng nhất định hoặc hạn chế Người dùng sử dụng một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ Đại lý Shopee trên nền tảng hoặc trang web của bên thứ ba.

Điều 4: Nạp tiền

 
4.1 	Phương thức thực hiện:
   4.1.1 	Người dùng có quyền thực hiện việc nạp tiền vào Tài khoản Ví điện tử Đại lý Shopee theo hướng dẫn nạp tiền của AirPay.
   4.1.2 	Vào thời điểm tài khoản đảm bảo thanh toán dùng cho dịch vụ Ví điện tử của AirPay nhận được tiền, AirPay sẽ ghi nhận vào Tài khoản Ví điện tử Đại lý Shopee của Người dùng một số tiền theo giá trị Việt Nam đồng bằng với số tiền mà AirPay nhận được theo tỷ lệ 1:1, trừ đi các khoản phí mà Người dùng phải trả (nếu có).
   4.1.3 	Tùy thuộc vào phương thức mà Người dùng lựa chọn để nạp tiền vào Tài khoản Ví điện tử Đại lý Shopee, thời gian AirPay xử lý để ghi nhận số tiền được nạp vào Tài khoản Ví điện tử Đại lý Shopee của Người dùng có thể khác nhau. Thời gian xử lý được quy định trong hướng dẫn nạp tiền.
4.2 	Quy định hạn chế
   4.2.1 	Người dùng không được nạp tiền vào Tài khoản Ví điện tử Đại lý Shopee (hoặc nếu cố tình nạp được thì số tiền đó có thể bị phong tỏa/tạm giữ bởi AirPay tại bất kỳ thời điểm nào) trong trường hợp số tiền Người dùng chuyển tới Ví điện tử Đại lý Shopee để nạp tiền có nguồn gốc bất hợp pháp.
   4.2.2 	AirPay có quyền phong tỏa/tạm giữ số tiền Người dùng nạp vào Tài khoản Ví điện tử Đại lý Shopee nếu nghi ngờ hoặc có bằng chứng đáng tin cậy nguồn tiền, số tiền được nạp vào Tài khoản Ví điện tử Đại lý Shopee là nhằm mục đích bất hợp pháp, và/hoặc vi phạm các quy định pháp luật Việt Nam.
   4.2.3 	Trong trường hợp phát sinh tình huống như quy định tại khoản 4.2 này, việc chậm trễ hoặc không ghi nhận số tiền nạp vào Tài khoản Ví điện tử Đại lý Shopee của Người dùng theo quy định tại khoản 4.1, trách nhiệm của AirPay đều được miễn trừ.
   4.2.4 	Mọi trường hợp Người dùng nhận được giá trị tiền vào Tài khoản Ví điện tử Đại lý Shopee chênh lệch lớn hơn giá trị thực tế mà Người dùng yêu cầu và đã thực hiện nạp, dù với bất cứ lý do gì (bao gồm cả lỗi hệ thống, lỗi chuyển nhầm, v.v...) Người dùng phải hoàn trả cho AirPay theo phương thức phù hợp được AirPay yêu cầu.

Điều 5: Sử dụng dịch vụ và Phí dịch vụ

 
5.1 	Khi Người dùng chủ động thực hiện Giao dịch thì hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ được xác định là được bàn giao ngay khi Giao dịch được thực hiện thành công. 
5.2 	Phí sử dụng Dịch vụ được AirPay công bố cho từng thời kỳ, tùy theo đặc điểm của từng loại Dịch vụ.
5.3 	Trong phạm vi cho phép của pháp luật, Người dùng ủy quyền cho AirPay được quyền tự động trích nợ phí sử dụng Dịch vụ vào Tài khoản Ví điện tử Đại lý Shopee và/hoặc trên các phương thức thanh toán khác có kết nối với Tài khoản Ví điện tử Đại lý Shopee mà Người dùng đã thực hiện kết nối (thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, tài khoản ngân hàng, thẻ trả trước, v.v..) để thanh toán phí sử dụng Dịch vụ này.
5.4 	Phí dịch vụ có thể được thu trước, sau hay ngay khi phát sinh Giao dịch Đại lý Shopee tùy vào từng loại Dịch vụ mà AirPay cung cấp. Đối với hình thức thu phí dịch vụ trước, Người dùng có thể không được hoàn trả lại phần phí chưa sử dụng trong trường hợp Người dùng không có nhu cầu sử dụng tiếp Dịch vụ, Người dùng có những thay đổi về thông tin nhận diện cá nhân dẫn đến việc không thể sử dụng tiếp khoản tiền chưa sử dụng.

Điều 6: Cam kết của Người dùng hàng hóa/dịch vụ

 
Khi sử dụng Dịch vụ với vai trò là Người dùng hàng hóa/dịch vụ, ngoài các trách nhiệm và cam kết chung của Người dùng, Bạn cam kết:
6.1 	Cung cấp cho người mua đầy đủ thông tin về hàng hóa/dịch vụ và chính sách bán hàng trung thực, bán hàng đúng giá trị đã thanh toán, giao hàng hóa/dịch vụ theo đúng thời hạn quy định.
6.2 	Hoàn toàn chịu trách nhiệm về hàng hóa/dịch vụ giao dịch với người mua; chỉ sử dụng Dịch vụ để chấp nhận thanh toán cho các hàng hóa/dịch vụ hợp pháp; tuyệt đối tuân thủ các quy định, chính sách liên quan đến việc sử dụng và thanh toán thông qua Dịch vụ; không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, mua bán các hàng hóa/dịch vụ có nguồn gốc không hợp pháp.
6.3 	Không yêu cầu người mua cung cấp các thông tin cá nhân như: số thẻ tín dụng, mật khẩu đăng nhập ví điện tử, tài khoản ngân hàng.
6.4 	Giá trị thanh toán phải đã bao gồm đầy đủ các loại phí hợp lệ nếu có (vận chuyển, dịch vụ…) và thuế theo quy định của pháp luật.
6.5 	Cung cấp cho người mua chính sách đổi/trả và bảo hành một cách rõ ràng và hợp lý, cung cấp cho người mua và/hoặc AirPay nội dung các chính sách đó khi được yêu cầu và có trách nhiệm thông báo mỗi khi có thay đổi hoặc cập nhật.
6.6 	Trường hợp xảy ra sai sót trong quá trình thanh toán, cung ứng hàng hóa/dịch vụ do lỗi của Người dùng thì bạn phải chịu trách nhiệm hoàn trả, bồi thường và giải trình cho người mua và/hoặc AirPay. Việc hoàn trả, bồi thường phải được thực hiện theo quy định của AirPay hoặc theo thỏa thuận giữa AirPay và Người dùng.
Số tiền thuộc trách nhiệm hoàn trả, bồi thường từ Người dùng cho người mua/AirPay sẽ chịu lãi suất chậm trả với mức lãi suất bằng 0,05%/ngày/số tiền chậm thanh toán tính từ thời điểm phát sinh trách nhiệm thanh toán số tiền này. Mức lãi suất này có thể được điều chỉnh để không vượt quá mức trần lãi suất cho vay theo quy định của Ngân hàng nhà nước (nếu có) tại thời điểm phát sinh lãi suất chậm thanh toán.
6.7 	Khi nhận được thông báo của AirPay về Giao dịch, người dùng có trách nhiệm kiểm tra và phải chuyển hàng hóa hoặc thực hiện dịch vụ cho người mua theo đúng chất lượng và thời hạn đã cam kết; đồng thời lưu lại các chứng từ hợp lệ như hóa đơn bán hàng hoặc phiếu giao hàng có chữ ký Người Mua, vận đơn của hãng vận chuyển v..v.. để sử dụng trong trường hợp xảy ra khiếu nại.
6.8 	Trong trường hợp đã nhận được tiền chuyển đến từ người mua nhưng sau đó bị người mua khiếu nại rằng Người dùng không thực hiện giao dịch một cách nghiêm túc theo cam kết của Bạn thì khi đó, khiếu nại sẽ được giải quyết theo quy định về giải quyết khiếu nại của AirPay.
6.9 	Không sử dụng hoặc lợi dụng việc sử dụng Dịch Vụ vào các hoạt động vi phạm pháp luật, chịu sự giám sát của AirPay đối với các hoạt động kinh doanh trực tuyến được thanh toán thông qua Dịch vụ, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm (nếu có).
6.10 Tuân thủ những quy định liên quan khác được AirPay áp dụng cho Người dùng khi thực hiện thanh toán qua Dịch Vụ.
6.11 Các trách nhiệm, cam kết khác theo quy định tại các hợp đồng hợp tác cụ thể.
6.12 Bồi thường toàn bộ thiệt hại cho AirPay khi vi phạm các trách nhiệm quy định tại Thỏa Thuận này.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Người dùng

 
7.1 	Quyền của Người dùng
   7.1.1 	Người dùng được quyền thay đổi, bổ sung thông tin tài khoản, mật khẩu đặt lệnh, giấy tờ tùy thân, email, số điện thoại gắn với tài khoản bằng việc xác nhận với AirPay thông qua văn bản đề nghị thay đổi thông tin với các lý do cụ thể và các tài liệu chứng minh hợp lệ.
   7.1.2 	Người dùng có thể chấm dứt sử dụng Dịch vụ vào bất kỳ lúc nào sau khi đã gửi cho AirPay văn bản yêu cầu ngừng sử dụng dịch vụ theo mẫu mà AirPay cung cấp. Sau khi chấm dứt sử dụng Dịch vụ, Người dùng không thể tiếp tục sử dụng Dịch vụ.
7.2 	Nghĩa vụ của Người dùng
   7.2.1 	Cung cấp thông tin đúng và đầy đủ, tuân thủ các thủ tục đăng ký, trình tự giao dịch và các hướng dẫn của AirPay .
   7.2.2 	Sử dụng Ví điện tử/Tài khoản Ví điện tử Đại lý Shopee đúng mục đích và tuân thủ các cảnh báo của AirPay về phương thức bảo mật tài khoản nhằm hạn chế rủi ro ở mức cao nhất.
   7.2.3 	Phối hợp với AirPay và các cơ quan chức năng khi xảy ra tranh chấp, bị gian lận, khiếu nại liên quan đến Ví điện tử và/hoặc Tài khoản Ví điện tử Đại lý Shopee.
   7.2.4 	Lưu trữ các thông tin Giao dịch Đại lý Shopee, hóa đơn trực tuyến và các chứng từ liên quan đến giao dịch để làm căn cứ đối chiếu khi cần thiết.
   7.2.5 	Khi đồng ý sử dụng Dịch vụ và chấp thuận thanh toán hoặc nhận thanh toán cho hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ cung ứng tại ứng dụng Ví điện tử có nghĩa Người dùng đã hiểu rõ về hàng hóa, sản phẩm hoặc dịch vụ. AirPay không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trường hợp nào do những nhầm lẫn của Người dùng khi chọn sai hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ, chọn nhầm số tiền v.v…
   7.2.6 	Khi Giao dịch Đại lý Shopee được thực hiện thông qua một đơn vị trung gian (ngân hàng, tổ chức tín dụng, đơn vị phát hành thẻ v.v.), Người dùng có trách nhiệm tuân thủ các quy định của đơn vị trung gian này, nếu có. Mọi vấn đề phát sinh về nghĩa vụ và quyền lợi của Người dùng và đơn vị trung gian này nằm ngoài sự kiểm soát và trách nhiệm của AirPay nên AirPay sẽ được miễn trách nhiệm trong trường hợp phát sinh khiếu nại của Người dùng đối với phạm vi công việc do hoặc thuộc trách nhiệm của đơn vị trung gian cung cấp.
   7.2.7 	Nếu Người dùng cho rằng đã xảy ra một gian lận, sai sót trong khi thực hiện Dịch vụ qua Ví điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn:
     a) Bất kỳ chậm trễ hoặc sai sót nào trong việc xử lý yêu cầu của Người dùng; hoặc
     b) Tài khoản Ví điện tử Đại lý Shopee của Người dùng phát sinh giao dịch mà không do Người dùng thực hiện; hoặc
     c) Mật khẩu đặt lệnh và/hoặc thông tin của Người dùng đã đăng ký trên hệ thống AirPay bị tiết lộ cho Bên thứ ba; hoặc
     d) Có sự truy cập không hợp lệ vào tài khoản của Người dùng; hoặc
     e) Các lỗi khác mà Người dùng phát hiện được xuất phát từ hệ thống của AirPay .
Ngay khi phát hiện bất cứ tình huống nào nêu trên, Người dùng cần ngay lập tức liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ của AirPay để được kiểm tra và xử lý.
   7.2.8 	Người dùng chịu trách nhiệm trong việc áp dụng mọi biện pháp hợp lý nhằm đảm bảo an toàn, đảm bảo tính tương thích cho các loại máy móc, thiết bị kết nối, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng… do Người dùng sử dụng khi kết nối, truy cập vào Tài khoản Ví điện tử Đại lý Shopee nhằm kiểm soát, phòng ngừa và ngăn chặn việc sử dụng hoặc truy cập trái phép Tài khoản Ví điện tử Đại lý Shopee của mình.
   7.2.9 	Người dùng có trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn và bí mật đối với bất kỳ thông tin cá nhân, mật khẩu truy cập, mật khẩu đặt lệnh và các yếu tố định danh khác mà Người dùng sử dụng tại dịch vụ Ví điện tử. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp các thông tin này bị mất, lợi dụng, tiết lộ cho người thứ ba và sẽ chịu mọi rủi ro, thiệt hại gây ra do việc sử dụng trái phép của người thứ ba đó.
   7.2.10 Người dùng cam kết ủy quyền cho AirPay được tự động trích nợ Tài khoản Ví điện tử Đại lý Shopee và/hoặc số dư các phương tiện thanh toán khác có kết nối với Tài khoản Ví điện tử Đại lý Shopee mà Người dùng đã kết nối (thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, tài khoản ngân hàng, thẻ trả trước, v.v..) để thanh toán cho các giao dịch mà Người dùng lựa chọn. Việc thanh toán này chỉ được thực hiện theo yêu cầu của Người dùng hoặc theo sự thỏa thuận của Người dùng với nhà cung cấp.
   7.2.11 Người dùng có trách nhiệm hoàn lại theo bất cứ hình thức nào phù hợp và thuận tiện cho AirPay , Nhà cung cấp và/hoặc bất cứ bên thứ ba nào khác trong mọi trường hợp Tài khoản Ví điện tử Đại lý Shopee/Ví điện tử của Người dùng được ghi nhận một giá trị lớn hơn giá trị thực tế mà Người dùng tự nạp, nhận từ Người dùng khác và/hoặc có được bằng bất cứ hình thức hợp pháp nào khác mà Người dùng có thể chứng minh được, dù với bất cứ lý do gì. AirPay bảo lưu quyền được yêu cầu Người dùng hoàn lại giá trị chênh lệch hơn trong toàn thời gian Người dùng sử dụng Dịch vụ và cho đến khi khoản giá trị chênh lệch được hoàn về cho AirPay và/hoặc bên thứ ba nào khác là chủ sở hữu hợp pháp của khoản tiền đó.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của AirPay

 
8.1 	Quyền của AirPay
   8.1.1 	Nếu AirPay có lý do cho rằng Người dùng vi phạm các hành vi cấm quy định tại Điều 9, AirPay sẽ có toàn quyền thực hiện những biện pháp cần thiết, hợp pháp để bảo vệ AirPay và/hoặc Người dùng khác hoặc Bên thứ ba có liên quan. Những hành động AirPay có thể thực hiện được bao gồm nhưng không giới hạn ở những hành động này:
     a) AirPay có thể đóng, tạm ngừng hoặc giới hạn truy cập của Người dùng vào Tài khoản Ví điện tử Đại lý Shopee và Dịch vụ mà AirPay cung cấp;
     b) AirPay có thể liên hệ với Nhà cung cấp/người bán mà Người dùng giao dịch, liên hệ với ngân hàng của Người dùng, với Người dùng khác hoặc liên hệ tới bên thứ ba để cảnh báo hoặc lưu ý tới hành động của Người dùng;
     c) AirPay có quyền từ chối việc tiếp tục thực hiện Dịch vụ, trả thưởng cho các tài khoản mà AirPay nghi ngờ gian lận, trục lợi. Đồng thời, AirPay có thể phối hợp và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng, tố cáo các hành vi gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật;
     d) AirPay có quyền từ chối việc thực hiện Dịch vụ đối với Giao dịch mà AirPay nhận được tố cáo gian lận, trục lợi từ một bên thứ ba và các tố cáo này là hợp lệ và có cơ sở. Đồng thời, AirPay có thể phối hợp và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng và bên thứ ba để xử lý các hành vi gian lận, lừa đảo, trục lợi và/hoặc vi phạm pháp luật.
   8.1.2 	AirPay không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại, tổn thất của Người dùng phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch vụ, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của AirPay .
   8.1.3 	AirPay không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp mà Người dùng phải chịu phát sinh từ hoặc do:
     a) Việc sử dụng Dịch vụ hoặc tiếp cận các thông tin mà Dịch vụ cung ứng của những người được Người dùng ủy quyền; hoặc
     b) Việc Người dùng để mất, thất lạc, mất cắp thiết bị di động dùng để đăng nhập Tài khoản Ví điện tử Đại lý Shopee, lộ mật khẩu đặt lệnh và/hoặc các yếu tố định danh khác mà AirPay cung cấp dẫn đến người khác dùng những thông tin này để sử dụng Tài khoản Ví điện tử Đại lý Shopee hoặc Dịch vụ hoặc tiếp cận những thông tin từ Dịch vụ cung ứng; hoặc
     c) Sự ngắt quãng, trì hoãn, chậm trễ, tình trạng không sẵn sàng sử dụng hoặc bất kỳ sự cố nào xảy ra trong quá trình cung cấp Dịch vụ do các nguyên nhân ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của AirPay , bao gồm nhưng không giới hạn ở tình trạng gián đoạn do Dịch vụ cần được nâng cấp, sửa chữa, lỗi đường truyền của nhà cung cấp dịch vụ Internet, lỗi gián đoạn do nhà cung cấp hệ thống kỹ thuật, cơ sở hạ tầng khác; hoặc
     d) Bất cứ sự kiện hoặc tình huống bất khả kháng nào bao gồm nhưng không giới hạn bởi thiên tai, đình công, dịch bệnh, hỏa hoạn, bạo loạn, chiến tranh, nội chiến,... hoặc các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác hoặc các sự kiện có tính chất tương tự.
   8.1.4 	Quyết định phạm vi, loại thẻ ngân hàng và/hoặc tài khoản ngân hàng mà Người dùng có thể sử dụng để liên kết với Ví điện tử Đại lý Shopee.
   8.1.5 	AirPay có thể tạm giữ và/hoặc phong tỏa các khoản tiền của Người dùng trong thời gian không giới hạn nếu thấy cần thiết để phòng ngừa các rủi ro có thể xảy ra và/hoặc nếu Người dùng bị khiếu nại, tranh chấp, đòi hoàn lại tiền.
   8.1.6 	AirPay có quyền thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt cung cấp Dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần có sự đồng ý của Người dùng. Tuy nhiên, AirPay có trách nhiệm thông báo cho Người dùng về việc thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt cung cấp Dịch vụ.
   8.1.7 	AirPay có thể từ chối không thực hiện chỉ dẫn thanh toán của Người dùng trong trường hợp trong Tài khoản Ví điện tử Đại lý Shopee và/hoặc trong các phương tiện thanh toán khác có kết nối với Tài khoản Ví điện tử Đại lý Shopee mà Người dùng lựa chọn (thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, tài khoản ngân hàng, thẻ trả trước v.v...) không đủ số dư; hoặc do Tài khoản Ví điện tử Đại lý Shopee của Người dùng đã đóng hoặc không hợp lệ; hoặc do Nhà cung cấp không cho phép thực hiện thanh toán bằng phương tiện điện tử, và trong trường hợp này, AirPay sẽ gửi thông báo cho Người dùng.
   8.1.8 	AirPay không chấp nhận việc hủy bỏ chỉ dẫn thanh toán mà Người dùng đã thực hiện thành công. Tất cả các chỉ dẫn thanh toán do Người dùng đưa ra khi sử dụng Dịch vụ được coi là không hủy ngang, cho dù chỉ dẫn thanh toán này do Người dùng hay một người khác được hiểu là Người dùng thực hiện. Việc hủy bỏ phải từ Nhà cung cấp và phải được AirPay đồng ý.
   8.1.9 	AirPay được quyền tự động trích nợ Tài khoản Ví điện tử Đại lý Shopee và/hoặc các phương tiện thanh toán khác có kết nối với Tài khoản Ví điện tử Đại lý Shopee mà Người dùng sử dụng để thanh toán cho các Giao dịch Đại lý Shopee với các Nhà cung cấp. Việc thanh toán này có thể được thực hiện theo yêu cầu của Người dùng hoặc theo yêu cầu của chính Nhà cung cấp.
   8.1.10 AirPay được quyền sử dụng thông tin cá nhân và dữ liệu về giao dịch của Người dùng để tùy biến và cải tiến nhằm nâng cao chất lượng Dịch vụ. AirPay sẽ không sử dụng những dữ liệu này vào bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào. AirPay được quyền cung cấp dữ liệu của Người dùng cho bên thứ ba trong các trường hợp nhưng không giới hạn:
     a) AirPay được Người dùng chấp thuận; hoặc
     b) Dịch vụ yêu cầu sự tương tác với một bên thứ ba; hoặc
     c) Theo quy định của pháp luật.
   8.1.11 Nếu Người dùng vi phạm các cam kết về sử dụng Dịch vụ hoặc sử dụng Dịch vụ vào mục đích vi phạm pháp luật (như các trường hợp gian lận thẻ hoặc tài khoản ngân hàng để giao dịch trên hệ thống Đại lý Shopee, gian lận trong mua/bán hàng hóa, mua/bán hàng hóa cấm tiêu thụ tại Việt Nam…), AirPay có quyền ngay lập tức chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của Người dùng và tạm giữ toàn bộ số dư có trong Tài khoản Ví điện tử Đại lý Shopee, bao gồm: tiền hiện có và tiền chờ nhận trên hệ thống Đại lý Shopee, chuyển giao cho các cơ quan có thẩm quyền xử lý.
   8.1.12 AirPay bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngưng hoặc chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ vào bất cứ thời điểm nào theo quy định pháp luật. AirPay có thể áp dụng một số Dịch vụ hoặc tính năng của Dịch vụ với phiên bản thử nghiệm mà phiên bản này có thể không đúng hoặc không hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng, và AirPay không chịu trách nhiệm đối với phiên bản này. AirPay có toàn quyền giới hạn một số tính năng hoặc phạm vi sử dụng của Người dùng đối với một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ mà không cần thông báo hay chịu trách nhiệm.
   8.1.13 Các website (bao gồm và không giới hạn các tên miền), ứng dụng, giải pháp, các sản phẩm/dịch vụ, logo và những nội dung khác liên quan đến Dịch vụ đều thuộc quyền quản lý, sở hữu và sử dụng hợp pháp, toàn vẹn, duy nhất và không chuyển giao của AirPay. Mọi sự sao chép, thay đổi, sửa chữa mà không được phép bằng văn bản của AirPay đều bị coi là vi phạm Thỏa thuận này và quy định pháp luật.
   8.1.14 AirPay có quyền đóng, tạm ngừng hoặc giới hạn truy cập của Người dùng vào Tài khoản Ví điện tử Đại lý Shopee và Dịch vụ mà AirPay cung cấp nếu Đại lý ngưng sử dụng dịch vụ, tài khoản trong vòng 90 (chín mươi) ngày liên tục.
8.2 	Nghĩa vụ của AirPay
   8.2.1 	AirPay đảm bảo rằng hệ thống Dịch vụ chạy ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến việc cung ứng Dịch vụ ví điện tử và/hoặc các dịch vụ trung gian thanh toán khác mà AirPay được cấp phép.
   8.2.2 	Hỗ trợ Người dùng, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Người dùng trong quá trình sử dụng Dịch vụ.
   8.2.3 	Bảo mật thông tin cá nhân và dữ liệu về giao dịch của Người dùng, AirPay không được bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ ba, trừ trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc được Người dùng cho phép.

Điều 9: Các hành vi cấm

 
Khi sử dụng Dịch vụ, Người dùng không được:
9.1 	Vi phạm Thỏa thuận này và/hoặc tất cả các chính sách, quy định khác mà Người dùng đã thỏa thuận, xác nhận hoặc đồng ý với AirPay .
9.2 	Vi phạm quyền tác giả, bằng sáng chế, bí mật kinh doanh hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của AirPay và của bất kỳ bên thứ ba có liên quan.
9.3 	Bán hàng giả, hàng nhái, hàng cấm kinh doanh, cấm lưu hành, hàng có nguồn gốc bất hợp pháp.
9.4 	Hành động có tính chất làm mất uy tín, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa hoặc quấy rối AirPay, bất cứ Nhà cung cấp hoặc bất cứ bên nào khác có hoặc không có liên quan đến Dịch vụ.
9.5 	Hành động có tính chất bạo lực, hành hung và/hoặc sử dụng ngôn từ tục tĩu, bôi nhọ, phỉ báng đối với nhân viên AirPay .
9.6 	Cung cấp thông tin sai sự thật, gây nhầm lẫn, sử dụng từ ngữ không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.
9.7 	Gửi hoặc nhận các khoản tiền mà theo đánh giá một cách hợp lý của AirPay thì đó là các khoản tiền bất hợp pháp hoặc các khoản tiền vi phạm các quy định về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, vũ khí hủy diệt hàng loạt của pháp luật Việt Nam và/hoặc các quy định quốc tế mà Việt Nam phải tuân thủ trong từng thời điểm.
9.8 	Từ chối hợp tác điều tra hoặc không cung cấp thông tin theo yêu cầu của AirPay .
9.9 	Quản lý một tài khoản kết nối tới một tài khoản khác vi phạm một trong những hành vi bị cấm quy định tại Điều này.
9.10 Sử dụng Dịch vụ theo cách để cố ý tạo ra các tranh chấp, khiếu nại, đòi bồi thường.
9.11 Tiết lộ thông tin của Người dùng khác cho bên thứ ba hoặc sử dụng thông tin vào những mục đích tiếp thị/quảng cáo mà Người dùng chưa được cho phép.
9.12 Có những hành động vượt quá giới hạn hoặc chuyển các lệnh không hợp lệ lên hệ thống của AirPay.
9.13 Phát tán virus, trojan, worms hoặc chương trình máy tính có hại gây trở ngại, gian lận hoặc ảnh hưởng tới hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin của Người dùng khác và/hoặc của AirPay .
9.14 Sử dụng bất kỳ các loại robot, spider, các thiết bị tự động khác hoặc thực hiện thủ công để giám sát hoặc sao chép website, các ứng dụng, giải pháp của AirPay mà không được AirPay cho phép.
9.15 Sử dụng các thiết bị, phần mềm để vượt qua (hoặc phá hủy, làm suy yếu) các biện pháp bảo vệ mà AirPay thiết lập nhằm đảm bảo an toàn hệ thống Đại lý Shopee.
9.16 Hành động làm mất kết nối giữa hệ thống Đại lý Shopee với Nhà cung cấp và/hoặc đối tác, đại lý… hoặc ngược lại từ Nhà cung cấp đến hệ thống Đại lý Shopee.
9.17 Cố tình giả mạo địa chỉ IP, giả mạo thông tin Người dùng khi đăng nhập vào Tài khoản Ví điện tử Đại lý Shopee hoặc ví điện tử.
9.18 Cố tình thực hiện các hành vi spam tin nhắn, email liên tiếp qua các Dịch vụ Đại lý Shopee.
9.19 Mở các Tài khoản Ví điện tử Đại lý Shopee ảo để trục lợi. Tài khoản Ví điện tử Đại lý Shopee ảo được định nghĩa bao gồm nhưng không giới hạn:
   a) Tài khoản tự tạo bằng cách cung cấp các thông tin cá nhân giả mạo, không chính xác với các thông tin về tên họ, địa chỉ liên lạc, giấy tờ tùy thân …;
   b) Tài khoản đăng ký nhiều lần với cùng một thông tin;
   c) Tài khoản Ví điện tử Đại lý Shopee chưa định danh theo quy định của AirPay hoặc các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 10: Thay đổi nội dung thỏa thuận

 
10.1 AirPay có thể sửa đổi, bổ sung nội dung Thỏa thuận này vào bất cứ thời gian nào bằng cách gửi thông báo thay đổi cho Người dùng.
10.2 Người dùng được xem là đã nhận được thông báo nếu:
   10.2.1 Các thông báo này đã được đưa lên website chính thức của AirPay cho Dịch vụ tại địa chỉ: www.dailyshopee.vn; hoặc
   10.2.2 Các thông báo này đã được gửi tới địa chỉ thư điện tử (email) mà Người dùng đăng ký khi bắt đầu quá trình sử dụng Dịch vụ; hoặc
   10.2.3 Được gửi tới số điện thoại Người dùng đăng ký sử dụng Dịch vụ; hoặc
   10.2.4 Được gửi, thông báo, cập nhật qua Ứng dụng Đại lý Shopee.
10.3 Trường hợp đối với những thay đổi như: (a) tăng trách nhiệm và nghĩa vụ của Người dùng, (b) hạn chế bớt các dịch vụ đang cung cấp trên Ứng dụng Đại lý Shopee, hoặc (c) giảm hạn mức giao dịch, trừ khi những thay đổi này phải thực hiện ngay vì yêu cầu an ninh hoặc theo quy định của pháp luật, AirPay sẽ thông báo cho Người dùng ít nhất 07 (bảy) Ngày làm việc trước ngày có hiệu lực của những thay đổi này.
10.4 Nếu Người dùng không đồng ý với nội dung thay đổi thì có thể chấm dứt sử dụng Dịch vụ. Trường hợp Người dùng tiếp tục sử dụng Dịch vụ, thì được hiểu Người dùng đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý, chấp nhận cũng như tuân thủ các nội dung thay đổi đó.

Điều 11: Xử lý khiếu nại

 
11.1 Việc tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Đại lý Shopee tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước và các quy định luật pháp liên quan.
11.2 Đại lý Shopee chỉ tiến hành xử lý khiếu nại khi nhận được thông tin yêu cầu từ Người dùng và/hoặc một bên thứ ba khi cung cấp các thông tin hợp lý, hợp lệ và có liên quan đến hoạt động và Dịch vụ Đại lý Shopee.
11.3 Nhằm tránh các thất thoát tiếp tục xảy ra, khi tiếp nhận khiếu nại, AirPay sẽ thực hiện việc phong tỏa các tài khoản, các giao dịch có liên quan đến khiếu nại và tài khoản bị khiếu nại.
11.4 AirPay tiến hành kiểm tra thông tin và giải quyết khiếu nại trên cơ sở công bằng, minh bạch với Người dùng và các Bên.
11.5 Trong trường hợp vi phạm pháp luật và/hoặc hành vi lừa đảo có tổ chức, AirPay có trách nhiệm và sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để cùng giải quyết.
11.6 Các khiếu nại chỉ được chấp thuận là phù hợp khi các giao dịch khiếu nại phát sinh trong vòng 60 ngày kể từ ngày thực hiện Giao dịch, trừ trường hợp Người dùng chứng minh không thể thực hiện việc khiếu nại do các yếu tố bất khả kháng, sau thời hạn này, AirPay có quyền từ chối giải quyết khiếu nại.
11.7 Các đối tác của AirPay đều có quy trình xử lý khiếu nại với thời hạn đã được thiết lập và AirPay phải tuân thủ vấn đề này. Vì vậy, AirPay có thể mất tối đa đến 180 ngày (hoặc thời hạn khác theo quy định của pháp luật, tùy vào thời hạn nào ngắn hơn) để xử lý khiếu nại tùy theo tính chất của các khiếu nại và AirPay khuyến khích Người dùng hợp tác và giữ liên lạc với chúng tôi đồng thời tuân thủ thời gian phản hồi thông tin trong toàn thời gian phối hợp xử lý khiếu nại để AirPay có thể thực hiện tốt việc xử lý khiếu nại này.
11.8 Trong quá trình xử lý khiếu nại, AirPay có quyền đề nghị Người dùng cung cấp các bằng chứng xác minh tính trung thực của khiếu nại, chúng tôi mong nhận được sự hợp tác của Người dùng để tiến hành xử lý khiếu nại. Các thông tin Người dùng cung cấp chỉ được trao đổi với mục đích xử lý khiếu nại.

Điều 12: Các quy định khác


12.1 Liên lạc với AirPay:
Người dùng có thể liên lạc với bộ phận hỗ trợ của AirPay theo một trong các phương thức sau:
 ●	Gọi tới số điện thoại: 1900 6906;
 ●	Gửi email tới địa chỉ hotro@shopeepay.com
 ●	Trao đổi trực tuyến với nhân viên hỗ trợ thông qua fanpage chính thức của sản phẩm https://www.facebook.com/dailyshopee.vn
12.2 Cam kết thực hiện và giải quyết tranh chấp
AirPay và Người dùng đồng ý nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của Thỏa thuận này và các bản sửa đổi, bổ sung, phụ lục đính kèm (nếu có). Nếu phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện, hai bên sẽ cùng nhau giải quyết bằng thương lượng hoặc hòa giải. Trường hợp thương lượng hoặc hòa giải không thành, thì một trong các bên có quyền đưa vụ tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền tại Hà Nội để giải quyết.
12.3 Tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này vẫn có hiệu lực sau khi Người dùng ngừng hoặc chấm dứt Dịch vụ. Ngay cả khi ngừng, chấm dứt sử dụng Dịch vụ, Người dùng vẫn bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này ở chừng mực liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Người dùng trong thời gian sử dụng Dịch vụ.