Quay lại
Điều khoản sử dụng

Chính sách bảo mật

1. Giới thiệu

 
1.1 Chào mừng bạn đến với nền tảng Đại lý Shopee(“Nền tảng”) được Công ty Cổ phần AirPay và các công ty liên kết và các đơn vị liên quan vận hành (được đề cập riêng và chung là "Công ty", "AIRPAY", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi"). Công ty nghiêm túc chịu trách nhiệm theo luật pháp và các quy định về quyền riêng tư (“Luật Riêng tư”) và cam kết tôn trọng những quyền riêng tư và các quan ngại của tất cả người dùng Nền tảng của chúng tôi (chúng tôi gọi Nền tảng và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp như được mô tả trên Nền tảng của chúng tôi, gọi chung là "Các Dịch vụ"). Chúng tôi thừa nhận tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà bạn đã tin tưởng cung cấp cho chúng tôi và tin rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý đúng mực các dữ liệu cá nhân của bạn. Chính sách Bảo mật này ("Chính sách Bảo mật" hoặc "Chính sách") được xây dựng để hỗ trợ bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và/hoặc dữ liệu mà chúng tôi nắm giữ về bạn, dù là hiện tại hay tương lai, cũng như giúp bạn trong việc đưa ra quyết định đã được thông báo trước khi cung cấp cho chúng tôi bất cứ dữ liệu cá nhân nào của bạn. Vui lòng đọc kỹ Chính sách Bảo mật này. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về những thông tin này hoặc về cách thức bảo mật của chúng tôi, vui lòng xem phần có tiêu đề "Câu hỏi, Thắc mắc hoặc Khiếu nại? Hãy liên hệ với chúng tôi" ở phần cuối Chính sách Bảo mật này.
 
1.2 "Dữ liệu Cá nhân" có nghĩa là dữ liệu, dù thật hay không, về một cá nhân có thể được định danh từ dữ liệu đó, hoặc từ dữ liệu đó và các thông tin khác mà một tổ chức đã hoặc gần như có thể tiếp cận. Các ví dụ thông thường về dữ liệu cá nhân bao gồm tên, số chứng minh nhân dân, căn cước công dân và thông tin liên lạc.

1.3 Bằng việc sử dụng Những Dịch vụ, đăng ký một tài khoản với chúng tôi, truy cập Nền tảng của chúng tôi, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn chấp thuận với các phương thức, yêu cầu, và/hoặc chính sách được quy định trong Chính sách Bảo mật này, và rằng bạn theo đay đồng ý cho chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách này. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO CHÚNG TÔI XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HOẶC TRUY CẬP NỀN TẢNG CỦA CHÚNG TÔI. Nếu chúng tôi thay đổi Chính sách Bảo mật của chúng tôi, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó hoặc Chính sách Bảo mật đã được sửa đổi trên Nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi Chính sách Bảo mật này bất cứ lúc nào.

2. Công ty sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn khi nào?


2.1 Chúng tôi sẽ/có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân về bạn:
(a) Khi bạn đăng ký và/hoặc sử dụng Các Dịch vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi, hoặc mở một tài khoản với chúng tôi.
(b) Khi bạn nộp bất cứ biểu mẫu nào bao gồm nhưng không giới hạn ở các mẫu đơn hoặc các mẫu khác liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, kể cả trực tuyến hay bằng các hình thức tài liệu vật lý.
(c) Khi bạn ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến sự tương tác của bạn với chúng tôi, hoặc khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
(d) Khi bạn tương tác với chúng tôi, chẳng hạn như qua điện thoại, (có thể được ghi âm), thư, fax, gặp trực tiếp, mạng xã hội và email.
(e) Khi bạn sử dụng các dịch vụ điện tử hoặc tương tác với chúng tôi thông qua Nền tảng của chúng tôi hoặc sử dụng dịch vụ trên Nền tảng của chúng tôi. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn thông qua cookie chúng tôi có thể triển khai khi bạn tương tác với ứng dụng hoặc Nền tảng của chúng tôi.
(f) Khi bạn thực hiện giao dịch thông qua Nền tảng hoặc Các Dịch vụ của chúng tôi;
(g) Khi bạn gửi chúng tôi phản hồi hoặc khiếu nại;
(h) Khi bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do nào;
Các quy định trên đây không bao hàm đầy đủ và chỉ đưa các ví dụ thông thường khi nào dữ liệu cá nhân về bạn có thể được thu thập.
 
2.2 Khi bạn truy cập, sử dụng hoặc tương tác với Nền tảng hoặc ứng dụng di động của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định bằng các phương tiện tự động hoặc thụ động bằng nhiều công nghệ khác nhau, trong đó các công nghệ có thể được tải về thiết bị của bạn và có thể thiết lập hoặc sửa đổi cài đặt trên thiết bị của bạn. Thông tin mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, địa chỉ giao thức Internet (IP), hệ điều hành máy tính/thiết bị di động và loại trình duyệt, chủng loại thiết bị di động, các đặc tính của thiết bị di động, đặc điểm nhận dạng thiết bị duy nhất (UDID) hoặc định danh thiết bị di động (MEIDs) cho thiết bị di động của bạn, địa chỉ của trang web giới thiệu (nếu có) và các trang mà bạn ghé thăm trên Nền tảng của chúng tôi và các ứng dụng di động và số lần truy cập. Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý các thông tin này chỉ cho Các Mục đích (như được định nghĩa dưới đây).
 
2.3 Các ứng dụng di động của chúng tôi có thể thu thập thông tin chính xác về vị trí của thiết bị di động của bạn, ví dụ như GPS, Wi-Fi, v.v ... Chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý các thông tin này cho một hoặc nhiều Các Mục đích bao gồm, nhưng không giới hạn các dịch vụ dựa trên vị trí bạn yêu cầu hoặc cung cấp nội dung liên quan cho bạn dựa trên vị trí của bạn hoặc cho phép bạn chia sẻ vị trí của mình với những người dùng khác như là một phần của các dịch vụ theo ứng dụng di động của chúng tôi. Đối với hầu hết các thiết bị di động, bạn có thể thu hồi quyền cho phép chúng tôi nhận thông tin về vị trí của bạn thông qua các cài đặt trên thiết bị của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách vô hiệu hóa các dịch vụ liên quan đến vị trí thiết bị di động của mình, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ thiết bị di động hoặc nhà sản xuất thiết bị.

3. Dữ liệu Cá nhân nào Công ty sẽ thu thập?

 
3.1 Dữ liệu Cá nhân mà Công ty có thể thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn:
• Tên;
• Địa chỉ email;
• Địa chỉ thanh toán;
• Tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán;
• Thông tin thẻ tín dụng/ghi nợ và thông tin thanh toán;
• Số điện thoại;
• Giới tính;
• Bất kỳ thông tin nào khác về người dùng khi người dùng đăng ký sử dụng Các Dịch vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi, và khi người dùng sử dụng Các Dịch vụ hoặc Nền tảng, cũng như thông tin liên quan đến phương thức người dùng sử dụng Các Dịch vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi;
• Dữ liệu tổng về nội dung do người dùng đã tương tác.
 
3.2 Nếu bạn không muốn chúng tôi thu thập dữ liệu/thông tin cá nhân được đề cập trên, bạn có thể lựa chọn hủy bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho Trưởng Bộ phận Vận hành của chúng tôi bằng văn bản. Những thông tin thêm về hủy dữ liệu sẽ được tìm thấy trong phần dưới đây có tiêu đề "Làm thế nào bạn có thể hủy, xóa, yêu cầu tiếp cận hoặc chỉnh sửa thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi?" Lưu ý, tuy nhiên, rằng việc hủy bỏ việc chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân hoặc rút lại chấp thuận cho chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng Các Dịch vụ.
 
3.3 Chi tiết thẻ tín dụng của bạn sẽ không bị bán, trao đổi, chuyển giao, hoặc trao cho bất cứ công ty nào khác vì bất cứ lý do gì, mà không có sự đồng ý của bạn, khác hơn mục đích rõ ràng cho việc giao dịch vụ mà bạn đã yêu cầu. Quy định này loại trừ việc chuyển giao dữ liệu thẻ tín dụng của bạn cho bên thứ ba là công ty xử lý thanh toán của chúng tôi. Công ty xử lý thanh toán của chúng tôi lưu giữ tất cả các chi tiết thẻ tín dụng của bạn (chúng tôi không lưu giữ dữ liệu thẻ tín dụng của bạn, và những thông tin tương tự khác được chuyển giao trực tiếp đến hệ thống lưu trữ an toàn của họ, mà không đi qua các máy chủ của chúng tôi).

4. Thiết lập tài khoản

 
Để sử dụng một số chức năng của Các Dịch vụ, bạn sẽ cần phải tạo một tài khoản nơi bạn cần gửi một số dữ liệu cá nhân nhất định. Khi bạn đăng ký và tạo một tài khoản, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp số điện thoại của bạn, và theo tùy chọn, tên bạn, địa chỉ email và tên người dùng (như được định nghĩa trong Điều khoản Dịch vụ). Khi kích hoạt tài khoản, bạn sẽ đăng nhập với số điện thoại di động và mật khẩu dùng một lần (“OTP”). Cho việc mở khóa sau đó của ứng dụng, một mật khẩu hoặc hình mở khóa mà bạn đã lựa chọn có thể được sử dụng. 

5. Xem trang web

 
Như hầu hết các Nền tảng, máy tính/thiết bị di động của bạn sẽ gửi thông tin có thể chứa dữ liệu cá nhân về bạn sẽ được lưu lại bởi máy chủ khi bạn tìm kiếm các trang web thông qua Nền tảng của chúng tôi. Điều này thường bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP của máy tính/thiết bị di động, hệ điều hành, tên/phiên bản trình duyệt, trang web giới thiệu, ngày/tháng và đôi lúc một "cookie" (bạn có thể tắt bằng cách tùy chỉnh trình duyệt của bạn) để giúp Nền tảng gợi nhớ lần cuối bạn ghé thăm. Khi bạn đăng nhập, thông tin này sẽ được liên kết với tài khoản cá nhân của bạn. Thông tin này cũng bao gồm các thống kê ẩn danh cho phép chúng tôi hiểu cách mà khách sử dụng Nền tảng của chúng tôi.

6. Cookies

 
6.1. Chúng tôi có thể tùy từng thời điểm sử dụng "cookies" hoặc các tính năng khác để giúp chúng tôi hoặc những bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ thông tin để giúp chúng tôi cải tiến Nền tảng và Các Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, hoặc giúp chúng tôi giới thiệu các dịch vụ và tính năng mới. "Cookies" là những điểm định danh, chúng tôi gửi đến máy tính hoặc thiết bị di động của bạn để giúp chúng tôi nhận ra máy tính hoặc thiết bị di động của bạn và cho chúng tôi biết cách và khi nào Các Dịch vụ hoặc Nền tảng được sử dụng hoặc truy cập, bởi bao nhiêu người và theo dõi dữ liệu hoạt động trên Nền tảng chúng tôi. Cookies có thể liên kết tới thông tin liên quan đến món hàng mà bạn đã chọn cho các trang mua sắm mà bạn đã ghé thăm, hoặc các trò chơi mà bạn đã chơi. Cookies cũng được sử dụng để cung cấp nội dung cụ thể cho mối quan tâm của bạn và để kiểm tra việc sử dụng trang web hoặc Nền tảng.
 
6.2. Bạn có thể từ chối cookie bằng cách chọn cài đặt thích hợp trong trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, lưu ý rằng nếu bạn từ chối cookie, bạn có thể không sử dụng đầy đủ chức năng của trang web được truy cập hoặc Các Dịch vụ.

7. Xem và tải nội dung và quảng cáo

 
Khi bạn lướt web, khi bạn truy cập phần mềm khác hoặc những trang web trên Nền tảng của chúng tôi hoặc thông qua Các Dịch vụ, hầu hết các thông tin tương tự được gửi cho chúng tôi (bao gồm, nhưng không giới hạn địa chỉ IP, hệ điều hành, v.v.), nhưng thay vì gửi lượng truy cập, máy tính/thiết bị di động của bạn gửi đến chúng tôi thông tin về nội dung, mẩu quảng cáo và/hoặc phần mềm được cài đặt bởi Các Dịch vụ và Nền tảng và thời gian.

8. Cộng đồng & Hỗ trợ

 
Chúng tôi cung cấp hỗ trợ dịch vụ khách hàng thông qua đường dây nóng, email và tính năng phản hồi trên Nền tảng. Để hỗ trợ khách hàng, chúng tôi có thể yêu cầu địa chỉ email của bạn. Ngoài những thông tin này, chúng tôi không yêu cầu bất cứ dữ liệu cá nhân nào khác để hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin nhận được các yêu cầu hỗ trợ khách hàng, bao gồm, nhưng không giới hạn địa chỉ email, cho các dịch vụ hỗ trợ khách hàng và chúng tôi không chuyển giao hoặc chia sẻ thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào.

9. Khảo sát

 
Trong từng thời điểm, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin từ người dùng thông qua các cuộc khảo sát. Tham gia những khảo sát hoàn toàn là tự nguyện và bạn, vì vậy có thể chọn có hoặc không chia sẻ thông tin của bạn với chúng tôi. Thông tin được yêu cầu có thể bao gồm, nhưng không giới hạn (ví dụ như địa chỉ email), và thông tin nhân khẩu (như sở thích hoặc tuổi). Thông tin thu được từ khảo sát sẽ được sử dụng cho các mục đích kiểm soát và cải tiến việc sử dụng và sự hài lòng về Các Dịch vụ và sẽ không bị chuyển giao cho bất cứ bên thứ ba nào, khác các đơn vị tư vấn giúp chúng tôi quản lý và thực hiện khảo sát.

10. Chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi như thế nào?

 
10.1 Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều mục đích sau:
(a) Để xem xét và/hoặc xử lý các hành vi/giao dịch với chúng tôi hoặc giao dịch hoặc các giao tiếp của bạn với các bên thứ ba thông qua Các Dịch vụ;
(b) Để quản lý, vận hành, cung cấp và/hoặc quản trị việc sử dụng của bạn và/hoặc truy cập Các Dịch vụ và Nền tảng của chúng tôi, cũng như mối quan hệ và tài khoản người dùng với chúng tôi;
(c) Để quản lý, vận hành, quản trị và cung cấp cho bạn cũng như tạo điều kiện cho việc cung cấp Các Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm, nhưng không giới hạn, việc ghi nhớ các sở thích của bạn;
(d) Tùy chỉnh trải nghiệm của bạn thông qua Các Dịch vụ bằng cách hiển thị nội dung dựa trên mối quan tâm và sở thích, cung cấp cho bạn một phương thức nhanh chóng hơn truy cập tài khoản của bạn và gửi thông tin cho chúng tôi và cho phép chúng tôi liên lạc với bạn, nếu cần;
(e) Để phản hồi, xử lý hoặc giải quyết hoặc hoàn thành một giao dịch, và/hoặc hoàn tất các yêu cầu của bạn cho các sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho bạn các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường;
(f) Để thực thi Điều khoản Dịch vụ hoặc những thỏa thuận cấp phép cho người dùng cuối được áp dụng;
(g) Để bảo vệ an toàn cá nhân và quyền, tài sản hoặc an toàn của người khác;
(h) Cho việc định danh và/hoặc xác minh;
(i) Để duy trì và kiểm soát bất kỳ cập nhật phần mềm nào và/hoặc cập nhật và hỗ trợ cần thiết theo thời gian để đảm bảo Các Dịch vụ của chúng tôi được vận hành suôn sẻ.
(j) Để giải quyết hoặc tạo điều kiện cho dịch vụ khách hàng, thực hiện các chỉ thị của bạn, xử lý hoặc trả lời bất cứ câu hỏi đưa ra (hoặc ngụ ý được đưa ra) từ bạn hoặc nhân danh bạn.
(k) Để liên lạc hoặc giao tiếp với bạn thông qua cuộc gọi thoại, tin nhắn văn bản và/hoặc fax, email và/hoặc thư hoặc hình thức nào khác cho những mục đích quản trị và/hoặc quản lý mối quan hện của bạn với chúng tôi hoặc việc sử dụng Các Dịch vụ của chúng tôi. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng cách giao tiếp như vậy của chúng tôi có thể bằng phương thức gửi mail tương ứng, tài liệu hoặc thông báo cho bạn, và có thể liên quan đến việc tiết lộ các dữ liệu cá nhân nhất định về bạn để chuyển giao những tài liệu tương tự cũng như trên các bao bì bên ngoài của phong bì, bao gói của thư tín.
(l) Để thông báo cho bạn khi những người dùng khác gửi tin nhắn riêng hoặc đăng nhận xét về bạn trên Nền tảng.
(m) Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm, nhưng không giới hạn phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển sản phẩm và dịch vụ và/hoặc tạo hồ sơ), để phân tích cách bạn sử dụng Các Dịch vụ, cải tiến Các Dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi và/hoặc nâng cao trải nghiệm của khách hàng.
(n) Để cho phép quảng cáo và các hoạt động kiểm toán khác và khảo sát, trong số những hoạt động khác, xác định phạm vi và thành phần của khách hàng mục tiêu, và hiểu trải nghiệm của khách hàng với Các Dịch vụ của Công ty.
(o) Trong trường hợp bạn đồng ý trước, cho mục đích marketing và liên quan đến việc này, Công ty sẽ gửi đến bạn bằng nhiều phương thức giao tiếp khác nhau như thư tín, email, các dịch vụ dự trên vị trí hoặc các hình thức khác, thông tin marketing và khuyến mại và các tài liệu liên quan đến sản phẩm và/hoặc dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của những bên thứ ba mà Công ty có thể hợp tác hoặc liên kết) rằng Công ty (và/hoặc các công ty liên kết hoặc liên quan) có thể bán, tiếp thị hoặc quảng bá, kể cả những sản phẩm hoặc dịch vụ như vậy hiện có hoặc được tạo ra trong tương lai. 
(p) Để đáp ứng các quy trình pháp lý hoặc tuân thủ hoặc như được yêu cầu bởi bất cứ luật hiện hành, các yêu cầu luật định hoặc chính phủ của bất cứ thẩm quyền tài phán liên quan nào bao gồm, nhưng không giới hạn việc đáp ứng các yêu cầu công bố theo các yêu cầu của bất cứ luật nào ràng buộc Công ty hoặc các công ty liên quan hoặc liên kết.
(q) Để tạo ra các thống kê và nghiên cứu để báo cáo nội bộ và luật định và/hoặc những yêu cầu lưu giữ hồ sơ.
(R) Để thực hiện thẩm định hoặc bất kỳ hoạt động sàng lọc nào khác (bao gồm, nhưng không giới hạn việc kiểm tra lý lịch) theo các nghĩa vụ pháp lý hoặc luật định hoặc quy trình quản lý rủi ro của chúng tôi được điều chỉnh bởi luật pháp hoặc nơi những vấn đề liên quan có thể chúng tôi đưa ra.
(s) Để kiểm toán Các Dịch vụ của chúng tôi hoặc hoạt động kinh doanh của Công ty.
(t) Để ngăn ngừa hoặc điều tra bất cứ gian lận, hoạt động bất hợp pháp, hành vi sai trái hoặc thiếu sót, bất kể liên quan đến việc sử dụng Các Dịch vụ của chúng tôi hay bất kỳ hoạt động nào khác phát sinh từ mối quan hệ của bạn với chúng tôi, và bất kể có hay bất kỳ nghi ngờ nào của những điều ở trên.
(u) Để lưu trữ, quản lý, dự phòng (bất kể cho việc phục hồi sự cố hoặc cho mục đích khác) dữ liệu cá nhân của bạn, cho dù trong hoặc ngoài thẩm quyền tài phán đối với bạn.
(v) Để giải quyết và/hoặc tạo điều kiện cho một giao dịch kinh doanh tài sản hoặc một giao dịch kinh doanh tài sản tiềm năng, khi giao dịch này liên quan đến Công ty như là một người tham gia hoặc liên quan đến một công ty liên quan hoặc liên kết của Công ty như một người tham gia, và có thể có các tổ chức thứ ba là những người tham gia vào giao dịch như vậy. Một "Giao dịch kinh doanh tài sản" dẫn chiếu đến việc mua, bán, cho thuê, hợp nhất, sáp nhập hoặc bất cứ hoạt động mua lại, xử lý hoặc cấp vốn nào khác cho một tổ chức hoặc bất kỳ phần nào của một tổ chức hoặc bất kỳ hoạt động kinh doanh hoặc tài sản của một tổ chức; và/hoặc
(w) Bất kỳ mục đích nào khác mà chúng tôi thông báo cho bạn vào thời điểm nhận được chấp thuận của bạn.
(Nói chung, "Mục đích").
 
10.2 Cho những mục đích mà chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý đối với dữ liệu cá nhân của bạn phụ thuộc vào những trường hợp cụ thể, những mục đích như vậy có thể không xuất hiện ở trên. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn mục đích khác như vậy vào thời điểm nhận được sự chấp thuận của bạn, trừ khi việc xử lý dữ liệu liên quan không cần sự đồng ý của bạn là phù hợp với Luật Riêng tư.

11. Chia sẻ thông tin từ Các Dịch vụ

 
Các Dịch vụ của chúng tôi có thể cho những người dùng chia sẻ thông tin cá nhân với người khác, trong hầu hết các trường hợp mà không cần sự tham gia của Công ty, để hoàn thành các giao dịch. Trong một giao dịch điển hình, những người dùng có thể tiếp cận tên, User ID, địa chỉ email và các thông tin liên lạc khác và thông tin thư tín của người khác. Điều khoản Dịch vụ yêu cầu những người dùng đang sở hữu dữ liệu cá nhân của người dùng khác (“Bên nhận thông tin”) phải i) tuân thủ tất cả Luật Riêng tư hiện hành; ii) cho phép người dùng khác (“Bên tiết lộ”) xóa bỏ thông tin của họ ra khỏi cơ sở dữ liệu của Bên nhận thông tin; và iii) cho phép Bên tiết lộ xem xét các thông tin đã được thu thập về họ bởi Bên nhận thông tin. 

12. Công ty bảo vệ thông tin khách hàng như thế nào?

 
Chúng tôi thực hiện các biện pháp an ninh khác nhau để bảo đảm tính an toàn các dữ liệu cá nhân của bạn trên hệ thống của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của người dùng được lưu trữ trong hệ thống mạng an toàn và chỉ có thể được truy cập bởi một số lượng nhân viên hạn chế người có đặc quyền truy cập vào các hệ thống như vậy. Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn phù hợp với Luật Riêng tư và các luật hiện hành khác. Và như vậy, chúng tôi sẽ hủy hoặc chuyển chế độ ẩn danh ngay khi đã hợp lý xác nhận rằng: (i) mục đích mà dữ liệu cá nhân đã được thu thập không còn phù hợp cho việc giữ lại các dữ liệu cá nhân; Và (ii) việc giữ lại không còn cần thiết cho bất cứ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào. Nếu bạn ngừng sử dụng Nền tảng hoặc quyền sử dụng Nền tảng và/hoặc Các Dịch vụ kết thúc, chúng tôi có thể tiếp tục lưu trữ, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân theo Chính sách Bảo mật này và nghĩa vụ của chúng tôi theo Luật Riêng tư. Căn cứ luật pháp hiện hành, chúng tôi có thể hủy bỏ dữ lệu cá nhân của bạn một cách an toàn mà không cần báo trước.

13. Công ty có tiết lộ thông tin thu thập từ khách ghé thăm cho các bên khác không?

 
13.1 Khi thực hiện hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi sẽ/có thể cần tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba đơn vị cung cấp dịch vụ, đại lý và/hoặc công ty liên kết hoặc đơn vị liên quan của chúng tôi và/hoặc bên thứ ba khác cho dù tọa lạc trong hay ngoài Việt Nam, cho một hoặc nhiều Mục đích đã đề cập ở trên. Các bên thứ ba đơn vị cung cấp dịch vụ, đại lý và/hoặc công ty liên kết hoặc đơn vị liên quan và/hoặc các bên thứ ba khác có thể được xử lý dữ liệu cá nhân của bạn thay mặt chúng tôi hoặc bằng cách khác, cho một hoặc nhiều Mục đích đã đề cập ở trên. Những bên thứ ba như vậy bao gồm, nhưng không giới hạn:
(a) Công ty con, công ty liên kết và các đơn vị liên quan của chúng tôi;
(b) Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và bên thứ ba khác chúng tôi sử dụng để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Những bên này bao gồm nhưng không giới hạn là những bên cung cấp các dịch vụ hành chính hoặc dịch vụ khác như là các công ty thư tín, công ty viễn thông, công ty công nghệ thông tin và trung tâm dữ liệu
(c) Người mua hoặc người kế nhiệm trong trường hợp sáp nhập, chia sách, tái cơ cấu, tổ chức lại, giải thể hoặc bán hoặc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản của Công ty, dù là đang diễn ra hay là một phần của việc phá sản, thanh lý hoặc thủ tục tương tự, trong đó dữ liệu cá nhân mà Công ty đang nắm giữ về người dùng của chúng tôi là một trong số tài sản được chuyển nhượng; hoặc đối với một đối tác trong một giao dịch liên quan đến tài sản kinh doanh mà Công ty hoặc bất kỳ công ty liên kết nào của Công ty hoặc đơn vị liên quan tham gia vào; và
(d) Các bên thứ ba được chúng tôi tiết lộ cho một hoặc nhiều Mục đích và các bên thứ ba đó có thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều Mục đích.
 
13.2 Chúng tôi có thể, trong số những thông tin khác, chia sẻ thông tin thống kê và nhân khẩu về người dùng của chúng tôi và việc sử dụng Các Dịch vụ của họ cho các nhà cung ứng quảng cáo và lập trình. Điều nay sẽ không bao gồm bất cứ nội dung nào có thể sử dụng để nhận dạng bạn một cách riêng biệt hoặc tìm ra thông tin cá nhân về bạn. 
 
13.3 Để tránh nghi ngờ, trong trường hợp Luật Riêng tư hoặc các luật hiện hành khác cho phép một tổ chức như chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn mà không cần sự chấp thuận của bạn như theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc khi có nghi ngờ về giao dịch gian lận, đáng ngờ, quyền như vậy được cho phép theo luật định sẽ được áp dụng mà không cần có sự đồng ý trước cua bạn, dù với bất cứ yêu cầu hay hình thức nào. 
 
13.4 Các bên thứ ba có thể chặn hoặc truy cập bất hợp pháp dữ liệu cá nhân được chuyển đến hoặc lưu trữ trên Nền tảng, công nghệ có thể trục trặc hoặc không hoạt động như mong đợi, hoặc ai đó có thể truy cập, lạm dụng hoặc sử dụng sai thông tin mặc dù không có lỗi của chúng tôi. Dù sao chúng tôi sẽ tìm các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn như được yêu cầu trong Luật Riêng tư; tuy nhiên, chúng tôi không thể bảo đảm tuyệt đối an toàn chẳng hạn như, nhưng không giới hạn, khi việc tiết lộ trái phép phát sinh từ xâm nhập độc hại và phức tạp bởi những người bất mãn mặc dù không có lỗi của chúng tôi. 

14. Thông tin về trẻ em

 
Các Dịch vụ không được chủ ý cho trẻ em dưới 10 tuổi. Chúng tôi không thu thập hoặc duy trì bất cứ dữ liệu cá nhân hoặc thông tin định danh không mang tính cá nhân của bất kỳ ai dưới 10 tuổi hoặc bất cứ phần của Nền tảng của chúng tôi hoặc Các Dịch vụ khác hướng tới trẻ em dưới 10 tuổi. Chúng tôi sẽ đóng bất cứ tài khoản nào được sử dụng duy nhất bởi những trẻ em như vậy và sẽ hủy và/hoặc xóa bỏ bất cứ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi cho rằng đã được cung cấp bởi bất kỳ trẻ em nào dưới 10 tuổi.

15. Thông tin thu thập của bên thứ ba.

 
15.1 Nền tảng của chúng tôi sử dụng dịch vụ phân tích bên thứ ba ("Các Dịch vụ phân tích 3P"), bao gồm nhưng không giới hạn Google Analytics, một dịch vụ phân tích web cung cấp bởi Google, Inc. Các Dịch vụ phân tích 3P tận dụng cookies, là các tệp văn bản được lưu trữ trên máy tính/thiết bị di động của bạn, để giúp Nền tảng phân tích phương thức sử dụng Nền tảng của người dùng. Thông tin tạo ra do Cookies về việc sử dụng Nền tảng (bao gồm địa chỉ IP của bạn) sẽ được gửi đến và lưu trữ bởi Các Dịch vụ phân tích 3P trên các máy chủ ở nhiều quốc gia bao gồm nhưng không giới hạn Hoa Kỳ. Các Dịch vụ phân tích 3P sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc sử dụng Nền tảng, biên soạn báo cáo về hoạt động Nền tảng cho những người vận hành Nền tảng và cung cấp các dịch vụ khác Liên quan đến hoạt động Nền tảng và sử dụng Internet. Các Dịch vụ phân tích 3P cũng có thể chuyển thông tin này cho các bên thứ ba theo yêu cầu của luật pháp, hoặc khi bên thứ ba xử lý thông tin thay mặt Các Dịch vụ phân tích 3P. Các Dịch vụ phân tích 3P sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác được Các Dịch vụ phân tích 3P nắm giữ.
 
15.2 Chúng tôi, và các bên thứ ba, có thể trong từng thời điểm tải xuống ứng dụng phần mềm để bạn có thể sử dụng hoặc thông qua Các Dịch vụ. Các ứng dụng này có thể được truy cập riêng, và cho phép một bên thứ ba xem, thông tin nhận dạng cá nhân của bạn, ví dụ như tên, User ID và địa chỉ IP máy tính/thiết bị di động của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào khác trong suốt thời hạn được cung cấp; và bất kỳ cookie nào mà bạn có thể đã cài đặt trước đó hoặc đã được cài đặt cho bạn bởi một bên website hoặc ứng dụng thứ ba. Ngoài ra, các ứng dụng này cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin trực tiếp cho bên thứ ba. Các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba được cung cấp thông qua các ứng dụng này không được sở hữu hoặc kiểm soát bởi Công ty. Bạn được khuyến khích đọc các điều khoản và chính sách khác từ các bên thứ ba như vậy trên trang web của họ hoặc bằng phương thức khác.

16. Miễn trách nhiệm liên quan đến bảo mật và trang web của bên thứ ba.

 
16.1 CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH AN TOÀN CỦA DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ/HOẶC THÔNG TIN KHÁC MÀ BẠN CUNG CẤP TRÊN TRANG CỦA BÊN THỨ BA. Chúng tôi thực hiện các biện pháp an ninh khác nhau để duy trì sự an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát. Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu trữ trong một mạng an toàn và chỉ có thể được truy cập bởi một số lượng nhân viên hạn chế là người có đặc quyền truy cập các hệ thống như vậy, và được yêu cầu giữ dữ liệu cá nhân bảo mật. Khi bạn đặt các đơn hàng hoặc truy cập dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng máy chủ bảo mật. Tất cả dữ liệu cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm bạn cung cấp được mã hóa trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi để chỉnđược truy cập như nêu trên.
 
16.2 Trong nỗ lực cung cấp cho bạn giá trị cộng thêm, chúng tôi có thể chọn các trang web của bên thứ ba khác nhau để liên kết hoặc cài đặt trong phạm vi, Nền tảng. Chúng tôi cũng có thể tham gia mối quan hệ đồng thương hiệu hoặc mối quan hệ khác để giới thiệu thương mại điện tử và các dịch vụ và tính năng khác cho khách truy cập của chúng tôi. Các trang web được liên kết này sẽ có các chính sách bảo mật độc lập và riêng biệt cũng như các biện pháp an ninh. Kể cả bên thứ ba có liên kết với chúng tôi; chúng tôi không có quyền kiểm soát các trang liên kết này, mỗi trang web có các thông lệ thu thập dữ liệu và riêng tư riêng biệt, độc lập với chúng tôi. Thông tin được thu thập từ các đối tác đồng thương hiệu của chúng tôi hoặc các trang web của bên thứ ba (kể cả được cung cấp trên hoặc thông qua Nền tảng của chúng tôi) mà chúng tôi có thẻ không được nhận. 
 
16.3 Chúng tôi vì vậy không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với nội dung, biện pháp an ninh (hoặc các thiếu hụt đó) và các hoạt động của các trang liên kết này. Các trang liên kết này chỉ giúp cho sự thuận tiện của bạn và vì thế việc truy cập của bạn sẽ do bạn tự chịu rủi ro. Tuy nhiên, chúng tôi muốn bảo vệ tính minh bạch của Nền tảng của chúng tôi và các liên kết được đặt trên đó và vì vậy chúng tôi khuyến khích bất cứ phản hồi nào về các trang web liên kết này, (bao gồm, nhưng không giới hạn nếu một liên kết cụ thể không hoạt động).

17. Công ty sẽ chuyển dữ liệu của bạn ra nước ngoài?

 
Dữ liệu cá nhân và/hoặc thông tin của bạn có thể được chuyển tới, lưu trữ hoặc xử lý bên ngoài Việt Nam. Trong hầu hết các trường hợp, Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý tại Singapore, nơi đặt máy chủ và cơ sở dữ liệu trung tâm của chúng tôi được vận hành. Công ty sẽ chỉ chuyển thông tin ra nước ngoài theo Luật Riêng tư. Thông tin thêm về chuyển giao ngoài EU, dữ liệu cá nhân và/hoặc thông tin liên quan đến những người dùng tại EU, được quy định tại phần có tiêu đề “Quy định bổ sung cho Người dùng Châu Âu”.

18. Làm thế nào bạn có thể hủy, bỏ, yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi?

 
18.1 Hủy bỏ và Rút chấp thuận
 
18.1.1 Để sửa đổi đăng ký qua email, xin vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách gửi email tới Trưởng Bộ phận Vận hành của chúng tôi tại địa chỉ được hiển thị bên dưới. Xin lưu ý rằng theo lịch trình quản lý email, bạn vẫn có thể nhận được email đã được tiến hành.
 
18.1.2 Bạn có thể rút lại chấp thuận của bạn đối với việc thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát bằng cách gửi email tới Trưởng Bộ phận Vận hành của chúng tôi qua địa chỉ email được trình bày dưới đây trong Mục 20.2
 
18.1.3 Một khi chúng tôi nhận được một lệnh rút chấp thuận rõ ràng từ bạn và đã xác minh định danh của bạn, chúng tôi sẽ có xử lý yêu cầu rút chấp thuận của bạn, và sau đó chúng tôi sẽ không thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn theo phương thức được mô tả trong yêu cầu của bạn. Nếu chúng tôi không thể xác minh định danh của bạn hoặc không hiểu chỉ thị của bạn, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để hiểu được yêu cầu.
 
18.1.4 Tuy nhiên, việc rút lại chấp thuận có thể dẫn đến hậu quả pháp lý phát sinh từ việc rút lại như vậy. Về vấn đề này, tùy thuộc vào mức độ rút lại chấp thuận của bạn để chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp Các Dịch vụ cho bạn, chúng tôi có thể cần chấm dứt mối quan hệ hiện tại và/hoặc hợp đồng với bạn, v…v.. tùy từng trường hợp, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết.
 
18.2 Yêu cầu truy cập và/hoặc sửa đổi dữ liệu cá nhân
 
18.2.1 Nếu bạn có một tài khoản với chúng tôi, bạn có thể tự truy cập và/hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi hiện sở hữu hoặc kiểm soát thông qua trang Cài đặt Tài khoản trên Nền tảng. Nếu bạn không có tài khoản với chúng tôi, bạn có thể yêu cầu quyền truy cập và/hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi hiện sở hữu hoặc kiểm soát bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cần đủ thông tin của bạn để xác định danh tính của bạn cũng như bản chất yêu cầu của bạn để có thể xử lý với yêu cầu của bạn. Vì vậy, hãy gửi yêu cầu bằng văn bản hoặc bằng cách gửi email tới Trưởng Bộ phận Vận hành của chúng tôi tại địa chỉ email được hiển thị bên dưới trong phần 20.2.
 
18.2.2 Đối với yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân, một khi chúng tôi có đủ thông tin từ bạn để xử lý yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn dữ liệu cá nhân liên quan trong vòng 30 ngày. Nếu chúng tôi không thể phản hồi yêu cầu của bạn trong vòng 30 ngày, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thời gian sớm nhất mà chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin được yêu cầu. Lưu ý rằng Luật Riêng tư có thể loại trừ một số loại nhất định của dữ liệu cá nhân khỏi yêu cầu truy cập của bạn.
 
18.2.3 Đối với một yêu cầu sửa đổi dữ liệu cá nhân, một khi chúng tôi có đủ thông tin từ bạn để xử lý yêu cầu, chúng tôi sẽ:
(a) Sửa đổi dữ liệu cá nhân của bạn trong vòng 30 ngày. Nếu chúng tôi không thể giải quyết nó trong khoảng thời gian đã nêu, chúng tôi sẽ cho bạn biết về thời gian thực tế sớm nhất mà chúng tôi có thể chính sửa. Xin lưu ý rằng Luật Riêng tư có thể loại trừ một số loại thông tin nhất định của dữ liệu cá nhân khỏi yêu cầu sửa đổi cũng như quy định các tình huống mà việc sửa đổi là không cần thiết mặc dù bạn có yêu cầu; 
(b) Chúng tôi sẽ gửi dữ liệu cá nhân được chỉnh sửa cho bất kỳ tổ chức nào khác mà dữ liệu cá nhân đã được chúng tôi tiết lộ trong vòng một năm trước ngày sửa đổi, trừ phi tổ chức đó không cần dữ liệu cá nhân sửa đổi cho mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào.
 
18.2.4 Không ảnh hưởng vì tiểu đoạn (b) ở trên, chúng tôi có thể, nếu bạn yêu cầu, gửi dữ liệu cá nhân sửa đổi chỉ cho một số tổ chức cụ thể mà chúng tôi đã tiết lộ trong vòng một năm trước ngày sửa đổi.
 
18.2.5 Chúng tôi sẽ/có thể thu một khoản phí hợp lý để giải quyết và xử lý yêu cầu của bạn để truy cập dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu chúng tôi chọn tính phí, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một ước tính bằng văn bản về khoản phí mà chúng tôi sẽ tính. Xin lưu ý rằng, chúng tôi không cần phản hồi hoặc giải quyết yêu cầu truy cập của bạn trừ khi bạn đã đồng ý việc trả phí. 
 
18.2.6 Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối sửa đổi dữ liệu cá nhân của bạn theo các điều khoản của Luật Riêng tư, khi có yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối sửa đổi dữ liệu cá nhân trong các trường hợp cụ thể.

19. Quy định bổ sung cho người dùng Châu Âu

 
19.1 Những quy định trong Phần này chỉ áp dụng nếu bạn là một người dùng tại Cộng đồng Châu Âu (“EU”). Những quy định này sẽ ưu tiên hơn bất cứ quy định mâu thuẫn nào trong phần còn lại của Thông báo Riêng tư này.
 
19.2 Di động
Bạn có quyền nhận từ chúng tôi các Dữ liệu Cá nhân mà bạn đã cung cấp trước đây cho chúng tôi, và chúng tôi đã xử lý trên cơ sở đồng ý của bạn căn cứ vào Phần 10 theo một hình thức được cấu trúc, được dùng thông dụng và có thể đọc bằng máy và quyền yêu ầu chúng tôi chuyển giao Dữ liệu Cá nhân đó cho bên khác.
Nếu bạn muốn chúng tôi chuyển giao Dữ liệu Cá nhân cho bên khác, hãy đảm bảo bạn thông tin bên đó và lưu ý rằng chúng tôi chỉ thực hiện việc này khi nó khả thi về kỹ thuật. Chúng tôi không có trách nhiệm về tính an toàn của Dữ liệu Cá nhân hoặc xử lý nó một khi đã được nhận bởi một bên thứ ba. Chúng tôi cũng có thể không cung cấp cho bạn Dữ liệu Cá nhân nhất định nếu việc cung cấp có thể ảnh hưởng đến quyền của người khác (như cung cấp Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn có thể tiết lộ thông tin về một người khác).
 
19.3 Xóa bỏ
Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn trong những trường hợp sau:
(a) Bạn tin rằng không còn cần thiết nữa để chúng tôi nắm giữ Dữ liệu Cá nhân về bạn;
(b) Chúng tôi đang xử lý Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi có về bạn trên cơ sở chấp thuận của bạn, và bạn mong muốn rút lại chấp thuận và không có căn cứ khác mà theo đó chúng có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân;
(c) Chúng tôi đang xử lý Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi có về bạn trên cơ sở các lợi ích hợp pháp của chúng tôi và bạn phản đối xử lý như vậy. Vui lòng cung cấp cho chúng tôi chi tiết lập luận của bạn để chúng tôi có thể đánh giá liệu có một lợi ích quá mức cho chúng tôi xử lý và lưu giữ Dữ liệu Cá nhân như vậy;
(d) Bạn không còn mong muốn để chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi có về bạn để gửi cho bạn các khuyến mại, các đề xuất đặc biệt, rút thăm may mắn hoặc marketing; hoặc
(e) Bạn cho rằng Dữ liệu Cá nhân chúng tôi có về bạn đang được chúng tôi xử lý bất hợp pháp;
Vui lòng cung cấp nhiều chi tiết nhất có thể về các lý do cho yêu cầu hỗ trợ chúng tôi trong việc xác định liệu bạn có cơ sở hợp lệ cho việc xóa dữ liệu. Tuy nhiên, chúng tôi có thể giữ Dữ liệu Cá nhân nếu có cơ sở hợp lệ theo luật cho chúng tôi được hành động như vậy (như, việc chống lại các khiếu nại pháp lý hoặc quyền tự do ngôn luận) nhưng chúng tôi sẽ cho bạn biết nếu rơi vào trường hợp này. Vui lòng lưu ý rằng sau khi xóa Dữ liệu Cá nhân, chúng tôi không thể cung cấp mức độ dịch vụ tương tự cho bạn khi chúng tôi sẽ không biết được các mối quan tâm của bạn.
 
19.4 Giữ lại Dữ liệu Cá nhân
Chúng tôi giữ lại Dữ liệu Cá nhân của bạn cho đến khi nó vẫn cần để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm cho bạn, hoặc được yêu cầu hoặc cho phép theo các luật hiện hành, như các luật thuế hoặc kế toán. Nếu bạn yêu cầu xóa bỏ Dữ liệu Cá nhân theo Phần 19.3 và chúng tôi xác định có căn cứ hợp lệ cho yêu cầu đó, chúng tôi sẽ nỗ lực để xóa Dữ liệu Cá nhân trong vòng 30 ngày kể từ ngày bạn yêu cầu, hoặc thông báo cho bạn nếu mất thời gian dài hơn.
 
19.5 Phản đối tạo hồ sơ cá nhân hoặc marketing mục tiêu
Tại bất kỳ thời điểm nào bạn có quyền để phản đối việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của chúng tôi về bạn để gửi cho bạn các khuyến mại, đề xuất đặc biệt hoặc tin nhắn marketing, bao gồm khi chúng tôi xây dựng các hồ sơ cho những mục đích như vậy và chúng tôi sẽ ngưng xử lý Dữ liệu Cá nhân cho mục đích đó. Vui lòng cung cấp nhiều chi tiết nhất có thể về những lý do cho yêu cầu của bạn để hỗ trợ chúng tôi xác định liệu bạn có một căn cứ hợp lệ cho việc phản đối hay không. Tuy nhiên, chúng tôi có thể giữ lại Dữ liệu Cá nhân nếu có cơ sở hợp lệ theo luật cho chúng tôi hành động như vậy.
 
19.6 Hạn chế Xử lý chỉ cho mục đích lưu trữ
Bạn có quyền yêu cầu rằng chúng tôi hạn chế xử lý Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi có về bạn chỉ cho mục đích lưu trữ, khi:
(a) Bạn tin Dữ liệu Cá nhân không chính xác, cho giai đoạn dữ liệu được cung cấp cho chúng tôi xác minh kể cả Dữ liệu Cá nhân là chính xác;
(b) Chúng tôi muốn xóa Dữ liệu Cá nhân nhưng bạn muốn chúng tôi thay vào đó chỉ lưu lại;
(c) Chúng tôi muốn xóa Dữ liệu Cá nhân khi nó không còn cần thiết cho những mục đích của chúng tôi nhưng bạn yêu cầu lưu trữ cho việc thiết lập, thực thi hoặc chống lại các khiếu nại pháp lý; hoặc
(d) Bạn đã phản đối chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân chúng tôi có về bạn trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi và bạn mong muốn chúng tôi ngưng xử lý Dữ liệu Cá nhân trong khi chúng tôi xác định liệu có một lợi ích quá đáng khi chúng tôi xử lý và lưu trữ Dữ liệu Cá nhân như vậy không.
 
19.7 Chuyển giao Dữ liệu Cá nhân ra ngoài EU
Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được chuyển giao ngoài EU theo phần 17. Chúng tôi thực hiện các bước phù hợp để đảm bảo người nhận Dữ liệu Cá nhân của bạn bị ràng buộc với trách nhiệm bảo mật và chúng tôi thực thi các biện pháp như các điều khoản hợp đồng phù hợp để đảm bảo rằng người nhận những chuyển giao đó bảo vệ và ứng xử với Dữ liệu Cá nhân của bạn theo tất cả các luật bảo hộ dữ liệu cá nhân hiện hành. 
 
19.8 Thông tin về trẻ em
Các Dịch vụ không được chủ ý cho trẻ em dưới 16 tuổi. Chúng tôi không thu thập hoặc duy trì bất cứ dữ liệu cá nhân hoặc thông tin định danh không mang tính cá nhân của bất kỳ ai dưới 16 tuổi hoặc bất cứ phần của Nền tảng của chúng tôi hoặc Các Dịch vụ khác hướng tới trẻ em dưới 16 tuổi đang sống tại EU. Chúng tôi sẽ đóng bất cứ tài khoản nào được sử dụng duy nhất bởi những trẻ em như vậy và sẽ hủy và/hoặc xóa bỏ bất cứ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi cho rằng đã được cung cấp bởi bất kỳ trẻ em nào dưới 16 tuổi sống tại EU.

20. Câu hỏi, thắc mắc hoặc khiếu nại? Liên hệ với chúng tôi.

 
20.1 Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hoặc quan ngại về thông lệ bảo mật của chúng tôi hoặc việc xử lý với Các Dịch vụ, vui lòng sử dụng:
(i) tính năng phản hồi bên dưới phần Cài đặt trên Nền tảng;
(ii) thông qua hotro@shopeepay.com;
(iii) qua số đường dây nóng 19006906.
 
20.2 Nếu bạn có khiếu nại hoặc than phiền về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc về cách chúng tôi tuân thủ Luật Riêng tư thì chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với chúng tôi về các khiếu nại hoặc than phiền của bạn.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email với các khiếu nại hoặc than phiền tại:
hotro@shopeepay.com và Người nhận là “Trưởng Bộ phận Vận hành”
Vui lòng gửi tất cả thông báo pháp lý đến email: legal@ved.com vn. 
 
20.3 Nếu bạn sử dụng email hoặc thư để gửi khiếu nại, thông tin chỉ rõ tại tiêu đề là một khiếu nại Luật Riêng tư sẽ hỗ trợ chúng tôi xử lý khiếu nại của bạn nhanh chóng bằng cách chuyển tiếp nó cho nhân sự liên quan trong tổ chức của chúng tôi để xử lý. Ví dụ: bạn có thể đặt tiêu đề như "Khiếu nại về sự riêng tư".
Chúng tôi chắc chắn sẽ cố gắng để giải quyết bất kỳ khiếu nại hoặc than phiền nào để bạn trải nghiệm công bằng càng sớm càng tốt.

21. Các điều khoản và điều kiện

 
Vui lòng đọc Điều khoản Dịch vụ thiết lập cho việc sử dụng, miễn trừ trách nhiệm, và hạn chế về trách nhiệm điều chỉnh việc sử dụng Nền tảng và Các Dịch vụ và những chính sách liên quan khác./.